Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Bildet er fra Teatro Distintos produksjon ”The Black Sheep”. Foto: TeatroDistinto

Forside

Hvordan kan vi gjøre møtene mellom kunst og barn og unge meningsfulle? Hvordan skaper vi mening i formidlingen av kunst til barn og unge? Blir kunsten pedagogisk i møtet med barnepublikummet, eller blir barnet del av kunstens verden i erfaringsøyeblikket? Hvordan kan vi best mulig koble kunst, kunnskap, samarbeid og erfaring? Hva slags kunstneriske strategier må vi legge for å kommunisere til og med barn og unge? Trenger vi kunstneriske strategier i formidlingen?

Nasjonalmuseet, Scenekunstbruket og Rikskonsertene har gått sammen om å presentere forskning og forskningsfunn fra de tre kunstområdene visuell kunst, scenekunst og musikk. Vi ønsker å påvirke arbeidet med kunstformidling til barn og unge gjennom å framheve forskningens fellestrekk, og har et mål om å vise at forskningen som presenteres har overføringsverdi og relevans også for andre kunstarter. 

Blant innlederne vi får høre er forsker og førsteamanuensisene Alexandra Lamont fra Keele University i England, Palmyre Pierroux og Rolf Steier fra Universitetet i Oslo, forskerne og dramapedagogene Lisa Nagel og Lise Hovik, forsker Alexander Refsum Jensenius fra Universitetet i Oslo, og førsteamanuenis Kari Holdhus fra Høgskolen Stord/Haugesund.

Konferansen avholdes mandag 1. og tirsdag 2. desember i Nasjonalgalleriet. 

Klikk her for påmelding